Във всички учебни заведения летните ремонти ще приключат до 17 септември, така че учебната година да започне нормално.

През тази година, като част от Инвестиционната програма на Община Враца, стартира ремонт в Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов". Стойността на строително-монтажните работи е 995 хил. лв. с ДДС. Дейностите включват реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на училищния корпус, спортната зала и площадка в двора на гимназията. До 17 септември училищната сграда ще бъде изцяло завършена, така че в учебният процес в математическата гимназия да стартира нормално. Очаква се до края на септември да завърши и ремонтът на спортната зала.

Тази година стартира и изграждането на още една спортна зала - в Средно училище „Христо Ботев“, където със старта на учебната година, дейностите ще продължат без да възпрепятстват учебния процес. Стойността на СМР е 1 815 179 лв. с ДДС.

Със средства, отпуснати с постановление на Министерски съвет, е подменена дограмата в Профилираната Езикова гимназия "Йоан Екзарх" и извършена вертикална планировка в Средно училище "Никола Войводов".

Предстои подмяна на дограма на южната фасада на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, като учебният процес няма да бъде нарушаван. В двора на Средно училище "Козма Тричков" е изградено ново спортно игрище с изкуствена настилка и е поставено ново осветление.

В понеделник, 17 септември, учебният процес ще стартира и в детските градини. На територията на общината функционират 16 детски градини, в които са записани близо 2 300 деца. На повечето места, летните ремонти и обновяването на базата ще приключат до първия учебен ден. На 100% е изпълнена Детска градина "Европейчета", където бе извършена реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност - също част от Инвестиционната програма на Община Враца. Строително-ремотните работи са на стойност 245 235 лв.

В ДГ „Зора“ и ДГ „Дъга“, които също са част от проектите, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР), строителните дейности ще приключат до края на септември. Двата проекта са изпълнени на 70% и до края на месеца се очаква да бъдат завършени.

Предстои ремонт на ДГ „Знаме на мира“. Дейностите отново се финансират по ОПРР като част от Инвестиционната програма на Община Враца. Общата стойност на строително-монтажните работи е в размер 1 355 014 лв. След проведена обществена поръчка за изпълнител предстои сключване на договор за строителство.