Основният ремонт на път II-81 Берковица - Монтана в участъка Боровица - Благово включва подмяна на пътната настилка, хоризонталната маркировка, ограничителните системи и пътните знаци. Габаритът на тесен участък от пътя, с дължина 35 м, ще бъде разширен и ще се ремонтира мостът над р. Бързия, който е 102 м. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 4 432 904 лв. без ДДС.

Подадените оферти за основния ремонт на отсечката Берковица - Монтана са пет: „ВДХ“ АД; Обединение „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД; „Пътинженеринг-М“ АД; „Трейс Труп Холд“ АД и „Мегаинвест – холд“ ЕООД.

Второкласният път II-81 София - Петрохан - Лом е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом. Подобряването на състоянието на път II-81 е сред приоритетите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ се рехабилитират още 43 км от пътя на територията на област София. С успешното завършване на обекта ще бъде обновен целият проход „Петрохан“, тъй като отсечката на територията на област Монтана беше ремонтирана през 2015 г. по програма „Транзитни пътища V“.

На третокласния път III-118 Гулянци - Долна Митрополия, в отсечката Долна Митрополия - Победа - Подем, изцяло ще бъде подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи. Ще бъде ремонтиран и мостът над р. Барата в град Долна Митрополия, който е с дължина 10 м. Индикативната стойност на ремонта е 5 928 230 лв. без ДДС.

Подадените оферти за рехабилитацията на участъка от път III-118 Гулянци - Долна Митрополия са шест: на „Автомагистрали-Черно море“ АД; „Консорциум Виастрой-Т“, с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД; „Лапидария“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД; Обединение „Инфрастрой 2019“, с участници: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД; Обединение „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД; „Трейс Труп Холд“ АД.