Парите са по новата програма за конкурентоспособност и малките и средни предприятия в ЕС. Общият бюджет на тази програма е 4 млрд. евро. "Финансирането и подпомагането на планинските региони в ЕС е наложително и жизнено-важно, защото малките и средни предприятия са единствена форма на заетост и трудова активност в тези региони коментира евродепутатът.

"Големите проблеми на малките и средни предприятия са достъпът до финансиране, намирането на работа ръка и наваксването с иновациите на пазара. Планинските региони са едни от най- засегнатите от тези проблеми, като тук трябва да добавим и инфраструктурата.

Това финансиране ще помогне на предприятията в планините да се справят по-лесно с проблемите и да запазят производството си на качествени и чисти храни, а и ще бъде превенция за обезлюдяването на, и без това, слабо населените планински райони", каза Момчил Неков преди гласуването.

Според българския евродепутат е неправилно да се третират по един и същи начин предприятията, които са в региони с ограничения. За тяхната дейност са нужни повече ресурси. "Мисля, че тези 400 млн. евро, са добро начало и ще бъдат от огромна полза за развитието на регионите, стига да бъдат усвоявани правилно и адекватно, добави още българския евродепутат.

Предложението на ЕК е за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията. Тя влкючва и малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС). Бюджетът е за 4 милиарда евро, за подпомагане функционирането на вътрешния пазар, включително в процесите на глобализация, цифровизация и иновации.

Програмата обединява дейности, финансирани по пет предходни програми в областите конкурентоспособност на предприятията, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги. Тя има отношение и за хранителната верига, както и за отделни бюджетни пера, свързани с вътрешния пазар и конкурентоспособността на МСП.


Източник: news.bg