© Агенция "Митници"

Унищожават се само тези количества наркотични вещества, за които има влезли в сила присъди или за тях са издадени постановления на прокуратурата.

Наркотиците са задържани от правоприлагащите органи - Агенция “Митници” и Министерство на вътрешните работи.

За седемнадесет години Агенция “Митници” е организирала и осъществила 65 процедури по унищожаване на наркотични вещества с общо количество над 43 тона.