Бай Стамат и Ламби, правят ремонт в улична шахта.

- Госпожо, бихте ли ми подали онзи оголения кабел!

- Заповядайте, отвръща тя.

- Виде ли бе Ламби, видели че е нула, а ти фаза та фаза...