При гинеколога:

- Съблечете се и легнете на магарето!

- Не така.

- А как? - казала жената.

- Застанете както тогава, когато забременяхте!

- А, защо сте в тази невероятна поза?

- Нали ми казахте да застана както тогава? - отвърнала отново жената.

- Така ли, а къде правихте това?

- В един трабант.