Началникът на затвора разхожда журналисти на посещение и им хвали програмата за ограмотяване на затворниците.

Отваря някаква килия и сочи затворника вътре:

- Ето, този е нашата гордост! Беше съвсем неграмотен, преди да дойде тук за пръв път. А, сега излежава вече втора присъда за фалшифициране на документи!