За домашна работа Иванчо трябвало да напише история с поука. На другия ден учителят го изкарва пред класа да я прочете:

- Чичо Пешо е военен пилот. Веднъж трябвало да катапултира и у себе си имал само бутилка ракия, пистолет и нож. Той изпил бутилката, докато падал, за да не се счупи. Обаче се приземил обкръжен от 30 вражески войници. 15 застрелял с пистолета, докато му свършили патроните, 10 убил с ножа, докато се счупил, и последните 5 убил с голи ръце.

- И каква е поуката, Иванчо?

- Стойте далеч от чичо Пешо, когато е пиян!