Младоженка е пред първа брачна нощ и се страхува, че не е девствена и ще разочарова мъжа си. Баба ѝя посъветвала да сложи една слива където трябва, младоженецът ще се пъне, ще бута, та докато сливата падне и така всичко ще се нареди.

Момичето така и сторило, но през нощта мъжът ѝ намерил падналата слива и я изял. Младоженката страшно се притеснила и веднага отърчала при баба си за съвет. Бабата й рекла:

- Ама от какво толкова се плашиш бе, дъще... ти ако знаеш дядо ти навремето как цял пъпеш изяде...