Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по – ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Кула във всички сфери на обществения живот. От Дирекция" Социално подпомагане" – Кула съобщиха, че успешно работят по дейностите:

Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст, обвързана с редовното посещаване на училище. Подкрепа на семействата за отглеждане на децата в семейна среда чрез оптимално функциониране на разкритите в общината социални услуги за деца в семейна среда, приемна грижа, личен асистент.

Поддържане на утвърдените приемни семейства на територията на община Кула. Предоставяне на съвременни помощни средства, приспособления и съоръжения, медицински изделия, включително компютризирани системи и съоръжения предназначени за деца, в зависимост от потребностите им. Това е само малка част от общинската програма за закрила на детето 2021, всеки желаещ да кандидатства и да се запознае с останалите дейности могат да посетят приемната на Дирекция" Социално подпомагане" – Кула или община Кула.

Източник: bnr.bg/vidin