- Какво работиш?
- В сенчестия бизнес съм.
- Моля?
- Външни щори и дограми монтирам...