- И запомни, сине! Когато затвориш една врата, друга ще се отвори!
- Знам бе, тате. И преди съм го карал тоя опел...