Седят двама старци на пейката. Покрай тях минава една мацка с огромен бюст. Единият старец казва:

- Ех, да бяхме по-млади!

Другият отговаря :

- Ти луд ли си, бе? За 5 минути удоволствие да загубиш 40 години трудов стаж!