Семейство гледа филм на ужасите. Изведнъж на екрана изскача ужасно чудовище.

Жената подскача: - Олеле, майко!

Мъжът: - Мда-а-а....приличат си малко!