Зет се обажда по телефона на тъста си:

- Тате, коли агнето за събота и да викнеш духовата музика - ние ще дойдем преди обяд!

В събота агнето опечено, музиката свири... Младите пристигат и тъстът пита какъв е поводът?

- Виж, тате..., с музика съм я взел, с музика ти я връщам!