Женска солидарност:

Жената се прибира на сутринта, мъжът и я пита къде е спала. Казва, че е спала при своя приятелка. Мъжът ѝ се обажда на десетте най-близки приятелки. Всичките отричат тя да е спала у тях.

Мъжка солидарност:

Мъж се прибира на сутринта, жена му го пита къде е спал. Казва, че е спал при свой приятел. Жената се обажда на десетте му най-близки приятели. Шестима от тях потвърждават, а другите четирима се кълнат, че още е там спи и не искат да го будят.