Пише ми на лично:

- I love you!

Питам я въодушевен и ентусиазиран:

- Наистина ли?!...

- Не, бе, упражнявам си английския...