Опитният шофьор бай Генчо почна разделно хранене:
- Кара картофи - яде картофи. Кара месо - яде месо. А тухли - разтоварващ ден!