Двама си говорят за жени.
Единият пита:
– Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те обича, разбира те и ти прощава?
Другият:
– Ще кажа здравей, мамо!