Според едно народно поверие, когато се нанасяте в нов дом,
първо трябва да пуснете вътре не котката,
а интернет кабела.
Където полегне той - там слагате леглото.
И бюрото.
И хладилника с манджата и бирата.