По данни, щателно събирани през последните пет години от известния пияница Гошо Гроздовата, в квартала го уважават 845 души.