Двама братя чукчи живеели в едно село на 20 км от океана.
Един ден отишли до океана, убили един морж, хванали го за опашката и започнали да го влачат към селото.
Проблемът бил, че двата големи зъби на моржа заоравали в снега и това ги затруднявало много.
Когато изминали половината път, вече изпотени и изтощени, ги срещнал един бял човек и им казал:
- Защо сте толкова тъпи? Ами дърпайте го за зъбите и ще ви бъде по-лесно!
Така и направили. Като минали известно разстояние, единият брат казал:
- Видя ли, бял човек, умен човек. Така е много лесно за теглене!
А другият отговорил:
- Бял човек, не умен човек! Виж, пак стигнахме до океана!