Днес, както се разхождах, видях на стъклото на една чисто нова X6 бележка:
"Обади ми се. Моника" и следваше номер на телефон.
"Колко романтично!", помислих си и преместих бележката на стъклото
на един Голф 2-ка.