- Купих си кола - от тези, които се управляват сами.
- И къде е?
- Откъде да я знам...