Един дядо и една баба починали и отишли в Рая. Огледали се - красота, бистри реки, птички, цветя, чист въздух! Никой не им иска пари, нищо не ги боли... Тогава дядото погледнал ядосано бабичката си и казал:
- Видя ли, ма, ако не бяха твойте овесени ядки, още преди 10 години щяхме да дойдем тука!!!