"Не можеш да убедиш държавен лекар, че си болен и частен лекар, че си здрав"...