- Мамо, защо реши, че щом идвам от купон, задължително съм се напил?!
- Защото съм баща ти...