Всеки мъж може да бъде:
а) щастливо женен;
б) винаги прав.
Забележка: Можеш да избереш само едното!