Едно време беше лесно да се ориентираш жената като сбръчка вежди...
ама сега с тия чертежи оди разбери за к'во иде реч!!!