25.06.2019 г. - вторник

19:00 ч. - „За светлото, което бе“ поетичен спектакъл
Място: Камерна зала на ДКТ

26.06.2019 г. - сряда

17:00 ч. - Представяне на новата поетична книга на Ботьо Гарвански „Укротени безсъния”.
Място: Обща читалня на РБ „Христо Ботев” - Враца

19:00 ч. - Предградие“ от Ерик Богосян
Място: Камерна зала на ДКТ

27.06.2019 г. – четвъртък

19:00 ч. - Гостува „Тя, той и още двама-трима…“
Място: Камерна зала на ДКТ

28.06.2019 г. - петък

18:00 ч. - „Приключение на горската полянка“
Място: Куклена зала на ДКТ

29.06.2019 г. - събота

10:30 ч. - „Приключение на горската полянка“
Място: Куклена зала на ДКТ