- Мамо, тати кога ще спре да пие?
- Когато ти започнеш да носиш само шестици.
- Колко жалко, че няма да спре!