Доказано е, че хората "чучулиги" ядат по-малко от хората "сови".
Това е така, защото когато "чучулигите" отворят сутрин хладилника,
се оказва, че "совите" през нощта са омели всичко!