Ако жена ти каже: «Ще видим...» — то нищо няма да видиш!!!