- Кажи ми, ако един мъж чисти ноктите си с отверка, можем ли да кажем, че е дебил??
- Е, ако отверката е кръстата...
- О, божее, още един!