Новата данъчна кампания започва от днес и продължава до 1 април. Задължение да подадат декларация имат всички, които са получавали доходи от хонорари, наеми или друг доход без трудов договор.

Физическите лица и фирмите ще могат да подават декларации за доходите си през 2018 г. и по електронен път, и на място в съответните териториални дирекции на НАП. За първи път кампанията започва с 10 дни закъснение, заради промени в данъчното законодателство. Заради това ще имаме и по-кратък срок срок за получаване на 5% отстъпка.

От агенцията напомнят на гражданите, че за да получат 5% отстъпка от данъка за довнасяне, трябва да подадат декларациите си до 31 януари. До 500 лева стига глобата за неподадена данъчна декларация от граждани и до 1000 лева за обявяване на неверни данни в нея.

От НАП напомнят, че можем да ползваме данъчни облекчения за деца, ипотечен кредит за млади семейства или за дарения, само ако нямаме неплатени задължения към фиска или глоби към КАТ.

2019 г. е последната година, в която физическите лица подават данъчна декларация. От следващата, това ще се извършва от работодателите, по служебен път.

Електронната система за подаване на данъчни декларации ще е достъпна от първите минути на днешния ден. “Всеки човек, който притежава електронен подпис или безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код (ПИК), може да подаде данъчната си декларация безпрепятствено, използвайки електронните услуги. Очакваме тази година приблизително половината от всички формуляри от граждани и сумарно над 85 на сто от всички документи, които получаваме, да бъдат обменени с клиентите ни по електронен път”, каза говорителят на НАП Росен Бъчваров.