Сложих кантара в ъгъла, там ще си стои тоя глупак докато не ми се извини!