- Мила, не мислиш ли, че тази рокля е доста тясна за теб?
- Интересно как формулираш, че искаш да умреш!