Защо казваме майчин език?
- Защото бащата не може да вземе думата!