Преди е било лесно - харесаш си жена на бала, убиеш мъжа и на дуел и тя е твоя.
А сега - па лайкове, па сваляй и музика, па здр кво пр ...