Съдията:
- Занятие на съпруга?
Подсъдимата:
- Производител.
Съдията: - Деца?
Подсъдимата: - Естествено, не! Мебели!..