Получавам SMS от мобилен оператор: "Общувайте три пъти повече с приятелите си."
Не мога! Или черният ми дроб няма да издържи, или ще ме изгонят от къщи.