Закупуването на шкафчета за учениците е една от мерките, които просветното министерство предприе за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

Общо 742 училища са кандидатствали за съфинансиране от Министерството на образованието и науката. След класиране, извършено от експерти от дирекция "Учебници и училищна документация" според най-ниската искана сума на брой шкафче, близо 600 държавни и общински школа в цялата страна ще получат възможността да олекотят раниците на своите възпитаници.

За по-големите ученици - от VII до IX клас, ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. По Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда“ в 244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби и др. за лабораторни упражнения по биология. За оборудване на кабинетите за часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия.