Жена крещи на мъжа си:
- Ще съжаляваш! Ще те напусна!
Той пита:
- Последно. Кое от двете?