- Мария, ти се обличаш прекрасно! Колко получава мъжът ти?
- Последният път получи две години и шест месеца…