Мъж ще заминава в командировка. Жена му, усмихвайки се:
- Ще ми бъдеш ли верен?
- Скъпа! Аз съм прост мениджър, не ясновидец!