Момче седи с блондинка в колата:
Той: - Да пусна ли климатика?
Тя: - Пусни, аз слушам всичко!