Преди седмица, отново по БНТ зам.-министър Стаматов каза: "На много места учениците след 5-и клас започват да фалшифицират извинителните бележки, с това дават лош сигнал за началото на своя живот. Именно поради тази причина министърът на образованието г-жа Кунева заедно с министъра на здравеопазването г-н Москов малко преди началото на учебната година тръгнаха към една съвместна идея за използването на амбулаторните листове, които се издават от компютрите на личните лекари. Нещо, което е много трудно да се фалшифицира от един ученик заради многото данни, включително детайли за самото заболяване. Именно това е документът, който служи занапред за извиняване на медицинските причини за отсъствие".

Стаматов уточни тогава, че това е абсолютно необходимо за някои райони в страната и поясни, че инициативата е тръгнала от Враца, където от Регионалното управление на образованието направили проверка в Мездра и от 20 извинителни бележки 18 били фалшиви.

Вчера обаче, зам.-министърът каза, че всяко училище само ще решава как да извиняват отсъствията на учениците - с амбулаторен лист или без него. Явно всяко решение в образователното министерство си остава предпоследно.

Що се отнася до бележките за извиняване на отсъствие по домашни причини, Стаматов съобщи преди време, че те трябва да бъдат написани грамотно, ясно и четливо от родителите, и най-важното да бъдат написани от самия родител.

Дано и това да не е предпоследно решение на образователното министерство.