© БНР

Още 4 милиона лева ще бъдат вложени в реконструкцията на сградите на Математическата и Езиковата гимназии, 3-то и 4-то училище в Монтана, Финансово – стопанската и Професионалната гимназия по строителство и архитектура, Професионалната гимназия по техника и електротехника и Гимназията по транспорт във Владимирово.

Проекти за 6 милиона лева в Монтанско са одобрени по Програмата за развитие на селските райони. Предназначени са за детски градини в Чипровци, Вълчедръм и основните училищ във Владимирово и Медковец.Средствата са за цялостен ремонт на сградите, утчни депутатът Дилян Димитров.

С постановление на Министерския съвет са отпуснати 624 милиона лева за образователна инфраструктура.