„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас класирани са 7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

В трета възрастова група 8 - 12 клас, сред класираните е проекта на ПГ "Алеко Константинов", Мездра - "Пътят към какъвто и да е успех минава през мен", с ръководител Надежда Нинова и "Здравето е в нашите ръце! Да живеем целесъобразно" на Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Класирани проекти 1 възрастова група

Класирани проекти 2 възрастова група

Класирани проекти 3 възрастова група