133 са заболелите мъже от варицела през този период, жените са 132. Най-засегната е възрастовата група от 5-9 г. – 112 случая, следвана от 1-4 г. – 70 случая, 10-14 г. – 29 случая, 15-19 г. – 15 случая и деца под една година 2 случая. Над 19-годишна възраст са регистрирани 37 случая на варицела, което показва изместване на заболяването и към по-високите възрастови групи, като най-често заболяват неболедували родители, които са контактни на децата си. Високата заболяемост е характерна за този период на годината.

Варицелата е дихателна инфекция с висок контагиозен индекс и в рамките на един инкубационен период в детски колективи се заразяват и клинично се проявяват до 80 % от възприемчивите деца. Въпреки прилагането на противоепидемични мерки в огнището, резултатите са незадоволителни и ограничаването на разпространението на инфекцията е трудно. Причините за епидемични взрив е в детските колективи са високата контагиозност на заболяването и наличие на голям брой възприемчиви деца без специфичен имунитет.

Подемът на заболяването се наблюдава от ноември 2018 г. Заболяването е регистрирано на територията на общините Вършец, Монтана, Берковица и Вълчедръм, като са засегнати и детските и учебни заведения на територията на съответните общини. Единичини случаи са регистрирани на територията на общините Лом и Бойчиновци.